برای اجاره سوئیت در لواسان همراه داشتن حداقل مدرک شناسایی (کارت ملی یا شناسنامه) الزامی می باشد.