بله؛ بعد از اجاره سوئیت در رودهن کنسلی با کسر 10 درصد از مبلغ رزرو امکان پذیر بوده، اما توجه داشته باشید که مبلغ کسری به مدت زمان باقی مانده تا آغاز زمان اقامتتان در رودهن بستگی دارد.