چون تیم پشتیبانی لوکس ویلا تمامی سوئیت ها و ویلاهای روزانه متل قو (سلمانشهر) را از نزدیک مشاهده و بررسی کرده، سپس بهترین ویلاهای اجاره ای متل قو را از لحاظ امکانات، نظافت و دسترسی برای مسافران عزیز در وبسایت لوکس ویلا جمع آوری نموده است.