برای اجاره ویلا در فیلبند، همراه داشتن حداقل یک مدرک شناسایی معتبر نظیر کارت ملی یا گواهینامه الزامی می باشد.