اجاره ویلا مازندران|اجاره ویلا استخردار مازندران | ویلاهای مورد نظر در استان مازندران واقع شده است و دارای امکانات مختلف می باشد|اجاره ویلا در مازندران با لوکس ویلا

خانه | استان مازندران

در حال نمایش 1–20 از 343 نتیجه

مشاهده همه فیلترها
اجاره ویلا فیلبند کد W115
Close

اجاره ویلا فیلبند کد W115

۱۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
2خوابه
4نفر
1تخت
روزهای وسط هفته: 150,000 تومان
روزهای آخر هفته : 250,000 تومان
اجاره ویلا فیلبند کد W116
Close

اجاره ویلا فیلبند کد W116

۱۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
1خوابه
4نفر
1تخت
روزهای وسط هفته: 150,000 تومان
روزهای آخر هفته : 250,000 تومان
اجاره ویلا فیلبند کد W117
Close

اجاره ویلا فیلبند کد W117

۲۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
1خوابه
5نفر
1تخت
روزهای وسط هفته: 200,000 تومان
روزهای آخر هفته : 550,000 تومان
اجاره ویلا فیلبند کد W118
Close

اجاره ویلا فیلبند کد W118

۳۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
1خوابه
4نفر
1تخت
روزهای وسط هفته: 300,000 تومان
روزهای آخر هفته : 650,000 تومان
اجاره آپارتمان ایزدشهر کد V110
Close

اجاره آپارتمان ایزدشهر کد V110

۲۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
2خوابه
8نفر
2تخت
روزهای وسط هفته : 250,000 تومان
روزهای آخر هفته :300,000 تومان
اجاره آپارتمان ایزدشهر کد V111
Close

اجاره آپارتمان ایزدشهر کد V111

۳۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
4خوابه
8نفر
4تخت
روزهای وسط هفته : 300,000 تومان
روزهای آخر هفته :350,000 تومان
اجاره آپارتمان ایزدشهر کد V121
Close

اجاره آپارتمان ایزدشهر کد V121

۴۰۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان
1خوابه
5نفر
1تخت
روزهای وسط هفته : 400,000 تومان
روزهای آخر هفته :450,000 تومان
اجاره آپارتمان ایزدشهر کد V123
Close

اجاره آپارتمان ایزدشهر کد V123

۲۵۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان
1خوابه
4نفر
1تخت
روزهای وسط هفته : 250,000 تومان
روزهای آخر هفته :400,000 تومان
Close

اجاره آپارتمان ایزدشهر کد V124

۴۰۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان
2خوابه
7 نفر
2تخت
روزهای وسط هفته : 400,000 تومان
روزهای آخر هفته :500,000 تومان
اجاره آپارتمان ایزدشهر کد V125
Close

اجاره آپارتمان ایزدشهر کد V125

۶۰۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان
3خوابه
12نفر
3تخت
روزهای وسط هفته : 600,000 تومان
روزهای آخر هفته :700,000 تومان
اجاره آپارتمان ایزدشهر کد V130
Close

اجاره آپارتمان ایزدشهر کد V130

۴۵۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان
2خوابه
8نفر
2تخت
روزهای وسط هفته : 450,000 تومان
روزهای آخر هفته : 550,000 تومان
اجاره آپارتمان ایزدشهر کد V131
Close

اجاره آپارتمان ایزدشهر کد V131

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان
1خوابه
5نفر
1تخت
روزهای وسط هفته : 1,100,000 تومان
روزهای آخر هفته :1,300,000 تومان
اجاره آپارتمان ایزدشهر کد V133
Close

اجاره آپارتمان ایزدشهر کد V133

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان
1خوابه
5نفر
1تخت
روزهای وسط هفته : 1,100,000 تومان
روزهای آخر هفته :1,300,000 تومان
اجاره آپارتمان فریدون کنار کد Z141
Close

اجاره آپارتمان فریدون کنار کد Z141

۳۰۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان
2خوابه
6 نفر
2 تخت
روز وسط هفته: 300,000 تومان
روز آخر هفته: 350,000 تومان
اجاره آپارتمان فریدون کنار کد Z150
Close

اجاره آپارتمان فریدون کنار کد Z150

۱۳۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان
2خوابه
6 نفر
2 تخت
روز وسط هفته: 130,000 تومان
روز آخر هفته: 200,000 تومان
اجاره آپارتمان فریدون کنار کد Z151
Close

اجاره آپارتمان فریدون کنار کد Z151

۲۵۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان
2خوابه
6 نفر
2 تخت
روز وسط هفته: 250,000 تومان
روز آخر هفته: 300,000 تومان
اجاره ویلا محمود آباد کد C157
Close

اجاره آپارتمان محمود آباد کد C157

۲۰۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان
1خوابه
6نفر
1تخت
روزهای وسط هفته: 200,000 تومان
روزهای آخر هفته : 300,000 تومان
اجاره آپارتمان نور کد J104
Close

اجاره آپارتمان نور کد J104

۳۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
2خوابه
5 نفر
2 تخت
هماهنگی و رزرو 09120122895
روزهای وسط هفته : 350,000 تومان
روزهای آخر هفته : 450,000 تومان
اجاره آپارتمان نور کد J125
Close

اجاره آپارتمان نور کد J125

۴۰۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان
2خوابه
6نفر
2تخت
روزهای وسط هفته : 400,000 تومان
روزهای آخر هفته : 500,000 تومان
اجاره آپارتمان نور کد J151
Close

اجاره آپارتمان نور کد J151

۵۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
3خوابه
8 نفر
3 تخت
روزهای وسط هفته : 550,000 تومان
روزهای آخر هفته : 650,000 تومان