اجاره ویلا مازندران|اجاره ویلا استخردار مازندران | ویلاهای مورد نظر در استان مازندران واقع شده است و دارای امکانات مختلف می باشد|اجاره ویلا در مازندران با لوکس ویلا

خانه | استان مازندران

در حال نمایش 1–20 از 332 نتیجه

مشاهده همه فیلترها
اجاره ویلا فیلبند کد W115
Close

اجاره ویلا فیلبند کد W115

150,000 تومان
ویلا
2خوابه
4نفر
1تخت
روزهای وسط هفته: 150,000 تومان
روزهای آخر هفته : 250,000 تومان
اجاره ویلا فیلبند کد W116
Close

اجاره ویلا فیلبند کد W116

150,000 تومان
ویلا
1خوابه
4نفر
1تخت
روزهای وسط هفته: 150,000 تومان
روزهای آخر هفته : 250,000 تومان
اجاره ویلا فیلبند کد W117
Close

اجاره ویلا فیلبند کد W117

200,000 تومان
ویلا
1خوابه
5نفر
1تخت
روزهای وسط هفته: 200,000 تومان
روزهای آخر هفته : 550,000 تومان
اجاره ویلا فیلبند کد W118
Close

اجاره ویلا فیلبند کد W118

300,000 تومان
ویلا
1خوابه
4نفر
1تخت
روزهای وسط هفته: 300,000 تومان
روزهای آخر هفته : 650,000 تومان
اجاره آپارتمان ایزدشهر کد V110
Close

اجاره آپارتمان ایزدشهر کد V110

250,000 تومان
ویلا
2خوابه
8نفر
2تخت
روزهای وسط هفته : 250,000 تومان
روزهای آخر هفته :300,000 تومان
اجاره آپارتمان ایزدشهر کد V111
Close

اجاره آپارتمان ایزدشهر کد V111

300,000 تومان
ویلا
4خوابه
8نفر
4تخت
روزهای وسط هفته : 300,000 تومان
روزهای آخر هفته :350,000 تومان
اجاره آپارتمان ایزدشهر کد V121
Close

اجاره آپارتمان ایزدشهر کد V121

400,000 تومان
آپارتمان
1خوابه
5نفر
1تخت
روزهای وسط هفته : 400,000 تومان
روزهای آخر هفته :450,000 تومان
اجاره آپارتمان ایزدشهر کد V123
Close

اجاره آپارتمان ایزدشهر کد V123

250,000 تومان
آپارتمان
1خوابه
4نفر
1تخت
روزهای وسط هفته : 250,000 تومان
روزهای آخر هفته :400,000 تومان
Close

اجاره آپارتمان ایزدشهر کد V124

400,000 تومان
آپارتمان
2خوابه
7 نفر
2تخت
روزهای وسط هفته : 400,000 تومان
روزهای آخر هفته :500,000 تومان
اجاره آپارتمان ایزدشهر کد V125
Close

اجاره آپارتمان ایزدشهر کد V125

600,000 تومان
آپارتمان
3خوابه
12نفر
3تخت
روزهای وسط هفته : 600,000 تومان
روزهای آخر هفته :700,000 تومان
اجاره آپارتمان ایزدشهر کد V130
Close

اجاره آپارتمان ایزدشهر کد V130

450,000 تومان
آپارتمان
2خوابه
8نفر
2تخت
روزهای وسط هفته : 450,000 تومان
روزهای آخر هفته : 550,000 تومان
اجاره آپارتمان ایزدشهر کد V131
Close

اجاره آپارتمان ایزدشهر کد V131

1,100,000 تومان
آپارتمان
1خوابه
5نفر
1تخت
روزهای وسط هفته : 1,100,000 تومان
روزهای آخر هفته :1,300,000 تومان
اجاره آپارتمان ایزدشهر کد V133
Close

اجاره آپارتمان ایزدشهر کد V133

1,100,000 تومان
آپارتمان
1خوابه
5نفر
1تخت
روزهای وسط هفته : 1,100,000 تومان
روزهای آخر هفته :1,300,000 تومان
اجاره آپارتمان فریدون کنار کد Z141
Close

اجاره آپارتمان فریدون کنار کد Z141

300,000 تومان
آپارتمان
2خوابه
6 نفر
2 تخت
روز وسط هفته: 300,000 تومان
روز آخر هفته: 350,000 تومان
اجاره آپارتمان فریدون کنار کد Z150
Close

اجاره آپارتمان فریدون کنار کد Z150

130,000 تومان
آپارتمان
2خوابه
6 نفر
2 تخت
روز وسط هفته: 130,000 تومان
روز آخر هفته: 200,000 تومان
اجاره آپارتمان فریدون کنار کد Z151
Close

اجاره آپارتمان فریدون کنار کد Z151

250,000 تومان
آپارتمان
2خوابه
6 نفر
2 تخت
روز وسط هفته: 250,000 تومان
روز آخر هفته: 300,000 تومان
اجاره ویلا محمود آباد کد C157
Close

اجاره آپارتمان محمود آباد کد C157

200,000 تومان
آپارتمان
1خوابه
6نفر
1تخت
روزهای وسط هفته: 200,000 تومان
روزهای آخر هفته : 300,000 تومان
اجاره آپارتمان نور کد J104
Close

اجاره آپارتمان نور کد J104

350,000 تومان
ویلا
2خوابه
5 نفر
2 تخت
هماهنگی و رزرو 09120122895
روزهای وسط هفته : 350,000 تومان
روزهای آخر هفته : 450,000 تومان
اجاره آپارتمان نور کد J125
Close

اجاره آپارتمان نور کد J125

400,000 تومان
آپارتمان
2خوابه
6نفر
2تخت
روزهای وسط هفته : 400,000 تومان
روزهای آخر هفته : 500,000 تومان
اجاره آپارتمان نور کد J151
Close

اجاره آپارتمان نور کد J151

550,000 تومان
ویلا
3خوابه
8 نفر
3 تخت
روزهای وسط هفته : 550,000 تومان
روزهای آخر هفته : 650,000 تومان