بله، برای کنسل کردن رزرو ویلا در کرج می توانید با پشتیبان مربوطه تماس گرفته و کنسلی با کسر 10 درصد از کل مبلغ رزرو، امکان پذیر می باشد. البته توجه داشته باشید میزان کسری از کل مبلغ، به زمان باقی مانده تا شروع اقامت شما بستگی دارد.