برای رزرو ویلا و سوئیت در دیزین ارائه حداقل یک مدرک شناسایی معتبر مانند (کارت ملی یا شناسنامه) در هنگام ورود به ملک الزامی می باشد.