اجاره آپارتمان ارزان البرز|اجاره خانه ارزان البرز| آپارتمان ها و ویلاهای و سوئیت و اتاق های مورد نظر در استان البرز بوده  و دارای امکانات مختلف می باشد | اجاره خانه در استان البرز با لوکس ویلا

در حال نمایش 1–20 از 76 نتیجه

مشاهده همه فیلترها
اجاره ویلا کردان کد A107
Close

اجاره ویلا کردان کد A107

1,500,000 تومان
ویلا
4خوابه
20نفر
4تخت
روزهای وسط هفته: 1,50۰,۰۰۰ تومان
روزهای آخر هفته : 3,000,000 تومان
اجاره ویلا کردان کد A102
Close

اجاره ویلا کردان کد A102

400,000 تومان
ویلا
2خوابه
8نفر
2تخت
روزهای وسط هفته : 400,000 تومان
روزهای آخر هفته : 800,000 تومان
اجاره ویلا کردان کد A103
Close

اجاره ویلا کردان کد A103

500,000 تومان
ویلا
1خوابه
10 نفر
4تخت
روزهای وسط هفته : 500,000 تومان
روزهای آخر هفته : 1,100,000 تومان
اجاره ویلا کردان کد A104
Close

اجاره ویلا کردان کد A104

400,000 تومان
ویلا
1خوابه
7نفر
1تخت
روزهای وسط هفته: 400,000 تومان
روزهای آخر هفته : 800,000 تومان
اجاره ویلا کردان کد A105
Close

اجاره ویلا کردان کد A105

500,000 تومان
ویلا
1خوابه
7نفر
1تخت
روزهای وسط هفته: 500,000 تومان
روزهای آخر هفته : 900,000 تومان
اجاره ویلا کردان کد A106
Close

اجاره ویلا کردان کد A106

600,000 تومان
ویلا
2خوابه
20نفر
2تخت
روزهای وسط هفته: 600,000 تومان
روزهای آخر هفته : 1,40۰,۰۰۰ تومان
ویلا کردان A108
Close

اجاره ویلا کردان کد A108

800,000 تومان
ویلا
2خوابه
12نفر
2تخت
روزهای وسط هفته: 800,000 تومان
روزهای آخر هفته : 1,800,000 تومان
ویلا کردان A109
Close

اجاره ویلا کردان کد A109

1,300,000 تومان
ویلا
3خوابه
15نفر
3تخت
روزهای وسط هفته: 1,300,000 تومان
روزهای آخر هفته : 2,400,000 تومان
اجاره ویلا کردان کد A110
Close

اجاره ویلا کردان کد A110

600,000 تومان
ویلا
2خوابه
15نفر
2تخت
روزهای وسط هفته: 600,000 تومان
روزهای آخر هفته : 1,30۰,۰۰۰ تومان
ویلا کردان A111
Close

اجاره ویلا کردان کد A111

1,100,000 تومان
ویلا
4خوابه
15نفر
4تخت
روزهای وسط هفته: 1,100,000 تومان
روزهای آخر هفته : 2,100,000 تومان
اجاره ویلا کردان کد A112
Close

اجاره ویلا کردان کد A112

900,000 تومان
ویلا
2خوابه
12نفر
2تخت
روزهای وسط هفته: 900,000 تومان
روزهای آخر هفته : 1,400,000 تومان
Close

اجاره ویلا کردان کد A113

600,000 تومان
ویلا
2خوابه
8نفر
2تخت
روزهای وسط هفته: 600,000 تومان
روزهای آخر هفته : 1,30۰,۰۰۰ تومان
اجاره ویلا کردان کد A115
Close

اجاره ویلا کردان کد A115

550,000 تومان
ویلا
2خوابه
8نفر
2تخت
روزهای وسط هفته: 550,000 تومان
روزهای آخر هفته : 1,15۰,۰۰۰ تومان
اجاره ویلا کردان کد A116
Close

اجاره ویلا کردان کد A116

700,000 تومان
ویلا
2خوابه
8نفر
2تخت
روزهای وسط هفته: 700,000 تومان
روزهای آخر هفته : 1,400,000 تومان
اجاره ویلا کردان کد A119
Close

اجاره ویلا کردان کد A119

400,000 تومان
ویلا
1خوابه
7نفر
1تخت
روزهای وسط هفته: 400,000 تومان
روزهای آخر هفته : 450,000 تومان
اجاره ویلا کردان کد A121
Close

اجاره ویلا کردان کد A121

550,000 تومان
ویلا
2خوابه
8نفر
2تخت
روزهای وسط هفته: 550,000 تومان
روزهای آخر هفته : 900,000 تومان
اجاره ویلا کردان کد A122
Close

اجاره ویلا کردان کد A122

700,000 تومان
ویلا
2خوابه
8نفر
2تخت
روزهای وسط هفته: 700,000 تومان
روزهای آخر هفته : 1,40۰,۰۰۰ تومان
اجاره ویلا کردان کد A129
Close

اجاره ویلا کردان کد A129

600,000 تومان
ویلا
2خوابه
8نفر
2تخت
روزهای وسط هفته: 600,000 تومان
روزهای آخر هفته : 1,200,000 تومان
اجاره ویلا کردان کد A130
Close

اجاره ویلا کردان کد A130

600,000 تومان
ویلا
2خوابه
8نفر
2تخت
روزهای وسط هفته: 600,000 تومان
روزهای آخر هفته : 1,10۰,۰۰۰ تومان
اجاره ویلا کردان کد A131
Close

اجاره ویلا کردان کد A131

650,000 تومان
ویلا
2خوابه
12نفر
2تخت
روزهای وسط هفته: 650,000 تومان
روزهای آخر هفته : 1,300,000 تومان