اجاره آپارتمان ارزان البرز|اجاره خانه ارزان البرز| آپارتمان ها و ویلاهای و سوئیت و اتاق های مورد نظر در استان البرز بوده  و دارای امکانات مختلف می باشد | اجاره خانه در استان البرز با لوکس ویلا

Showing 1–21 of 61 results

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

اجاره ویلا کوهسار کد A198

۳۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
2خوابه
8نفر
2تخت
روزهای وسط هفته: 350,000 تومان
روزهای آخر هفته : 550,000 تومان

اجاره ویلا کوهسار کد A197

۸۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
2خوابه
15نفر
2تخت
روزهای وسط هفته: 850,000 تومان
روزهای آخر هفته : 1,600,000 تومان

اجاره ویلا کوهسار کد A188

۳۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
1خوابه
4نفر
1تخت
روزهای وسط هفته: 300,000 تومان
روزهای آخر هفته : 500,000 تومان

اجاره ویلا کوهسار کد A164

۳۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
1خوابه
8 نفر
1تخت
هماهنگی و رزرو 09126938413
روزهای عادی : هر شب 350,000 تومان
روزهای تعطیل : هر شب 500,000 تومان

اجاره ویلا کوهسار کد A145

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
4خوابه
15 نفر
4تخت
روز وسط هفته : 1,700,000 تومان
روز آخر هفته : 2,700,000 تومان

اجاره ویلا کوهسار کد A166

۳۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
2خوابه
8نفر
2تخت
روز وسط هفته : 350,000 تومان
روز آخر هفته : 500,000 تومان

اجاره ویلا کوهسار کد A167

۶۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
3خوابه
12نفر
3تخت
روز وسط هفته : 650,000 تومان
روز آخر هفته : 1,400,000 تومان

اجاره ویلا کوهسار کد A144

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
3خوابه
15نفر
3تخت
روز وسط هفته : 1,050,0000 تومان
روز آخر هفته : 1,600,000 تومان

اجاره ویلا کوهسار کد A142

۶۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
2خوابه
10نفر
2تخت
روز وسط هفته : 600,000 تومان
روز آخر هفته : 1,200,000 تومان

اجاره ویلا کوهسار کد A141

۸۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
2خوابه
15نفر
2تخت
هماهنگی و رزرو 09126938413
روز وسط هفته : 800,000 تومان
روز آخر هفته : 1.400,000 تومان

اجاره ویلا کوهسار کد A143

۵۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
2خوابه
10نفر
2تخت
روز وسط هفته : 550,000 تومان
روز آخر هفته : 1,200,000 تومان

اجاره ویلا کوهسار کد A127

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
5خوابه
15 نفر
5تخت
هماهنگی و رزرو : 09126938413
روزهای عادی : هر شب 1,200,000 تومان
روزهای تعطیل : هر شب 1,700,000 تومان

اجاره ویلا کوهسار کد A138

۷۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
2خوابه
12 نفر
2تخت
هماهنگی و رزرو 09126938413
روز وسط هفته : 750,000 تومان
روز آخر هفته : 1,400,000 تومان

اجاره ویلا کوهسار کد A153

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
3خوابه
15نفر
3تخت
روز وسط هفته : 1,000,000 تومان
روز آخر هفته : 1,800,000 تومان

اجاره ویلا کوهسار کد A158

۵۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
2خوابه
10نفر
2تخت
روز وسط هفته : 500,000 تومان
روز آخر هفته : 800,000 تومان

اجاره ویلا کوهسار کد A159

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
5خوابه
15نفر
5تخت
روز وسط هفته : 1.200,000 تومان
روز آخر هفته : 2.000,000 تومان

اجاره ویلا کوهسار کد A123

۷۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
2خوابه
15 نفر
2 تخت
هماهنگی و رزرو 09126938413
روزهای عادی : هر شب 700,000 تومان
روزهای تعطیل : هر شب 1,200,000 تومان

اجاره ویلا کوهسار کد A117

۷۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
2خوابه
10نفر
2تخت
روزهای وسط هفته : 700,000 تومان
روزهای آخر هفته : 1,400,000 تومان

اجاره ویلا کوهسار کد A169

۷۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
2خوابه
15نفر
2تخت
روز وسط هفته : 700,000 تومان
روز آخر هفته : 1,300,000 تومان

اجاره ویلا کوهسار کد A170

۴۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
1خوابه
15 نفر
1 تخت
هماهنگی و رزرو 09126938413
روزهای عادی : هر شب 400.000 تومان
روزهای تعطیل : هر شب 600.000 تومان

اجاره ویلا کوهسار کد A174

۷۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
3خوابه
15 نفر
3 تخت
هماهنگی و رزرو 09126938413
روزهای عادی : هر شب 700.000 تومان
روزهای تعطیل : هر شب 1.300.000 تومان