قیمت ویلاهای این منطقه از روزی 350 هزار تومان آغاز می شود